Sağlıkta Multidisipliner Tanı Tedavi Derneği
M U T A D
KAYIT
Aile Hekimi, Pratisyen Hekim

Uzman Hekim
  • Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine, bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları, kongreye ilişkin dökümanlar dahil, %18 KDV hariçtir.
  • Kayıt talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
KONAKLAMA
Titanic Deluxe Hotel, Belek
KAYIT ve KONAKLAMA
ERKEN KAYIT ( 13 MART 2022 VE ÖNCESİ )
1.450,00 TL

1.950,00 TL
GEÇ KAYIT ( 13 MART 2022 SONRASI)
1.650,00 TL

2.250,00 TL
ERKEN KAYIT ( 13 MART 2022 VE ÖNCESİ )
10.450,00 TL
 
GEÇ KAYIT ( 13 MART 2022 SONRASI)
11.450,00 TL
  • Yukarıda belirtilen konaklama ücretleri %8 KDV hariçtir.
  • Konaklama talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
TRANSFER
800,00 TL
 
  • Transfer ücretlerine %18 KDV hariçtir.
İPTAL ŞARTLARI
  • Tüm kayıt ve konaklama iptallerinin Organizasyon  Yönetimi’ne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
  • İptaller 13 Mart 2022 tarihinden sonra yapılacak kayıt ve konaklama iptallerinde iade yapılmayacaktır.
  • Bu tarihten önce yapılan başvurular dikkate alınacak olup tüm iadeler kongre bitiminden sonra yapılacaktır.