Sağlıkta Multidisipliner Tanı Tedavi Derneği
M U T A D
Amaç ve Faaliyet Alanları

Amaç

Mutad, tıbbi araştırmalar ve eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Faaliyet Alanı

Mutad, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterebilir.