Sağlıkta Multidisipliner Tanı Tedavi Derneği
M U T A D

Misyon & Vizyonumuz

Misyon

Mutad olarak misyonumuz; ülkemizde tıp alanında eğitim ve araştırmaların gelişmesinde çalışma yapan hekimlerimize , kurum ve kuruluşlara yardımcı olabilmektir.

Vizyon

Mutad, öncelikli vizyon olarak, eğitim ve araştırmayı yeniden canlandırarak tıp doktorlarına eğitim desteği veren, eğitim ve araştırma yapan kurum ve kuruluşlara destek olan, sağlık hizmeti verilen her basamakta hekimlerimizin saygın, takım lideri ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmak istemektedir.