Sağlıkta Multidisipliner Tanı Tedavi Derneği
M U T A D

Değerli Meslektaşlarım,
MUTAD Derneğimiz bünyesindeki bilimsel çalışma grupları tıp alanındaki her hastalık ve araştırma alanında, eğitim tanı ve tedavi standartlarının yükseltilmesinde büyük katkılar sağlayacaktır. Gereksinim duyulan her konuda oluşturulan aktif komisyon ve kurullar, derneğimiz için gereken her çalışmayı özenle sürdürmektedir. Her bir meslektaşımız, ihtiyaç duyulan her durumda derneğimizin yanında olmaktadır. Tıp dünyasında geleceği olan genç meslektaşlarımız, eğitim ve araştırma alanlarında giderek artan oranlarda desteklenmektedir
Destek ve güveninize layık olabilmek en büyük dileğimizdir.
Saygılarımla,
Dr. Nihat FAHLIOĞULLARI